Disciplinární komise

Předseda   Ing. Škuta Břetislav    608 701 074   skuta@silexim.cz
Člen     Bc. Malíř Petr   774 640 981   strmiska.hbenesov@seznam.cz
Člen   Bobok Michal   773 304 106   bobokmichal@hcf-m.cz
Člen   Kafka Karel   603 844 425     karel.hokej@volny.cz